4. Olağan Genel Kurul ÇağrısıDernek Yönetim Kurulunun 13.12.2023 tarih 2023/10 sayılı kararı gereğince Derneğimizin 4. Olağan Genel Kurulumuz 28.12.2023 Perşembe günü saat 18:00’de Dernek ofisimizin bulunduğu Meşrutiyet Mahallesi, Şükrü Usman Sokak No:2/109 adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 04.01.2024  Perşembe günü saat 18.00’de aynı yerde yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Toplantıyı yönetecek divan başkanı ve üyelerin seçimi
  3. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi
  4. Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
  5. Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  6. Seçilecek yönetim kuruluna Derneği temsil yetkisinin verilmesi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış
Yorum Yaz

Lütfen bilgileri doğru yazınız. Gerekli alanları doldurunuz *

İnternet sitemizde çalan fon müziği için Sayın Mehmet Ali VURAL’a teşekkür ederiz.