Dernekler ElEle (Co-Development)
Proje Açıklaması

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Yerel STK’lar Hibe Programı, Sivil Toplum Destek Programı’nın bir bileşeni olarak başlatılmış olup politika diyaloğuna daha aktif katılımları için yerel STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Co-Development (Dernekler elele ) projesi aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:

• Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği’nin web sitesinin tasarlanması;
• 100 kişilik Dernekler Toplantı ve Eğitim Merkezinin düzenlenmesi;
• 20 derneğe; dernekler mevzuatı, derneklerde defter tutma, stratejik planların geliştirilmesi, dernek gelirleri ve gelirlerin çeşitlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk konularında seminer düzenlenmesi.
• Ulusal ölçekte lobicilik ve savunuculuk alanlarında ön plana çıkmış Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma, Oy ve Ötesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme, Çocuk İstismarıyla Mücadele, Türkiye • Organ Nakli, Doğal Hayatı Koruma, İnsan Hakları, Pozitif Yaşam, Fenerbahçeliler, Akut Arama Kurtarma Dernekleri gibi derneklerle butik toplantılar yapılarak, örnek faaliyetlerin yönetim süreçleriyle ilgili bilgi alınıp, elde edilen verilerle Savunuculuk ve Lobicilik Örnek Uygulamalar Kitabının bastırılması.
• 50 derneğin katılımıyla Zonguldak Dernekler Fuarının düzenlenmesi.

Programın Adı

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı

Sözleşme Makamı

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Başvuru Sahibi

Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği

İştirakçiler

Kozlu Belediyesi

Proje Detayları
Proje Bütçesi65.119 €
Proje Süresi12 Ay
Proje Durumuİnternet sitemizde çalan fon müziği için Sayın Mehmet Ali VURAL’a teşekkür ederiz.