Dernekler ElEle (Co-Development)

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Yerel STK’lar Hibe Programı, Sivil Toplum Destek Programı’nın bir bileşeni olarak başlatılmış olup politika diyaloğuna daha aktif katılımları için yerel STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Co-Development (Dernekler elele ) projesi aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: •