Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği, kentsel ve kırsal alanlarda fiziksel ve sosyal hayatı geliştirerek toplumsal hayatı kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 2014 yılında, bir grup gönüllü tarafından Zonguldak’ta kuruldu.

Derneğimiz, kurulduğu günden bugüne kadar, farklı sosyal gruplar arasında diyaloğun geliştirilmesine katkı sağladı. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirdi.

Uygulamış olduğu projelerinde, Kamu-STK işbirliğinin güçlenmesine ve yönetişimin gelişmesine katkı sağladı. Gönüllü işbirliği ile dezavantajlı grupların sosyal uyum ve bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Hedefleri arasında sosyal faaliyetlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak mekanların çeşitlendirilmesi vardır.

VİZYON

Derneğimizin vizyonu, Zonguldak’ta fiziksel ve sosyal hayatın gelişimine dinamizm kazandırarak, toplumun yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamaktır.

MİSYON

Derneğimizin misyonu, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir toplum oluşumuna katkıda bulunmaktır.

SORUMLULUK REDDİ: Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesi içeriğinden yalnızca Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

Yönetim Kurulumuz

Derneğimizin Değerli Emek Verenleri...

Hasibe ÖZGÜMÜŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Arzu KARADEMİR

Başkan Yardımcısı

Elif KABAKCI

Sekreter

İnternet sitemizde çalan fon müziği için Sayın Mehmet Ali VURAL’a teşekkür ederiz.