STK Tanıtım Günü yapıldı

07 Ara


Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dernekler Elele Projesi kapsamında 7 Aralık 2019 Cumartesi günü Zonguldak Gençlik Merkezi’nde STK Tanıtım Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik Nesil Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Artvin Grubu’nun coşkulu gösterisi ile saat 14:00’de başladı. Açılışı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ahmet Korkmaz ile Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasibe Özgümüş yaptı.
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ahmet Korkmaz “Ülkemizde bu kadar geniş katılımlı STK tanıtım günü olmamıştır. İlimizde birbirinden farklı alanlarda çalışmalar yürüten dernekler bir araya geldi, tanıştı, kaynaştı, yeni fikirler üretildi, yeni bağlantılar kuruldu. İlimiz için çok güzel bir sinerji yakalandı. İnşallah geleneksel hale getirebiliriz bu güzel etkinliği. Herkes mutlu, herkes memnun… Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği ve katılan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.” dedi.
Etkinlikte Ereğli, Alaplı ve Merkez İlçede faaliyet gösteren dernekler ürünlerini ve çalışmalarını tanıttı. Akşam 19:00’da başlayan Nurullah Akçayır ve Suat Ünal’ın Türk Halk Müziği Konserine yoğun katılım oldu. Birbirinden güzel türküler seyirciler eşliğinde söylendi.
Konser öncesi bir konuşma yapan Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasibe Özgümüş, “STK, siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve vakıfların ortak ismidir. Ülkemizde 80 siyasi parti, 556 sendika, 5158 yeni vakıf, 118 bin dernek vardır.
Derneklerin %20’si İstanbul’dadır. Bunu Ankara ve İzmir takip etmektedir. Zonguldak’taki dernek sayısı ilçelerle birlikte 1089’dur.
Çeşitli faaliyet alanlarında çalışan derneklerin gelirleri üye aidatı, bağışlar, hibe ve fonlardır.
AB Ülkelerinde STK’larla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 milyon nüfusa sahip Finlandiya Cumhuriyetinde nüfusun yaklaşık %75’i hayatlarının herhangi bir noktasında bir derneğe üye olmuştur. Yine nüfusun %44’ü aylık 15 saat gönüllü olarak çalışmaktadır. Bir işte çalışanların %70’i sendikaya üyedir. Kayıtlı bir dernek en az 15 yaşında ve en az 3 gerçek kişi tarafından kurulabilir.
İtalya’daki STK’larda yaklaşık 800.000 kişi istihdam edilir. Zorunlu askerlik sistemine alternatif olarak 18-28 yaş arasındaki kişilere sistemde kayıtlı STK’larda çalışabilme imkânı sağlanmaktadır. İtalya’da bireyler ödeyecekleri gelir vergisinin %0,5’ini sivil toplum kuruluşuna aktarabilmektedir. Ayrıca İtalya’da her banka sosyal işler gerçekleştirmek için bir vakıf kurmak zorundadır.
İngiltere’de Hayır Sektöründe yaklaşık 900.000 kişi çalışır. Her yıl 3 milyondan fazla gönüllü düzenli olarak sivil toplum yardım çalışmalarına katılır. Ayda en az bir kere gönüllü olarak görev almış kişi sayısı 11 milyondur.
Fransa’da vatandaşların dörtte biri STK’lara üyedir. STK’larda ücretli çalışan sayısı 1,8 milyonu ve gönüllü çalışan sayısı 16 milyonu bulmaktadır. 16 yaşına gelmiş iki veya daha fazla kişi bir araya gelerek dernek kurabilir.
Nüfusun 17 milyon olduğu Hollanda’da STK’larda gönüllü çalışan sayısı 6,5 milyonun üzerindedir. Hükümet, politika geliştirirken STK temsilcilerine danışmaktadır.
Ülkemizde 4 yılda tek başına 250000 gönüllüye ulaşan, kamu kurumlarının giremediği sahalarda ve uluslararası standartlarda çalışmalar yapan, anayasal ve yasal düzenlemelerde karar vericileri yönlendiren derneklerimiz vardır. Bugün STK tanıtım gününde stand açan birbirinden güzide derneklerimiz de gönüllü olarak ve kar amacı gütmeksizin halka hizmet vermektedir.
Dernekler Elele projesi kapsamında bugüne kadar Derneğe web sitesi tasarlanmış, 100 kişi kapasiteli Dernekler toplantı ve Eğitim Merkezi kurulmuştur. Merkezde, derneklere yönelik olarak Dernekler mevzuatı, Derneklerde defter tutma, dernek gelirlerinin çeşitlendirilmesi, stratejik planların geliştirilmesi savunuculuk ve lobicilik seminerleri düzenlenmiştir. Eğitim materyalleri kitap haline getirilmiştir. Ulusal çapta savunuculuk ve lobicilikte öne çıkmış dokuz dernekle bir araya gelinmiş, çalışmaları hakkında bilgi alınarak savunuculuk ve lobicilik iyi uygulamalar kitabı hazırlanmıştır.
STK Tanıtım Günü Etkinliğinde de derneklerimizin hizmetlerinin görünürlüğüne ve hedef gruplarına ulaşmalarına katkı sağlanması, aralarındaki bağın güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Güçlü bir demokrasi için güçlü sivil toplum diyor, bugünün gerçekleşmesinde emeği geçen 80’in üzerinde gönüllüye teşekkür ediyorum” dedi.
Katılan sanatçılara teşekkür belgesi ve çiçek sunumuyla etkinlik sona erdi.

Yorum Yaz

Lütfen bilgileri doğru yazınız. Gerekli alanları doldurunuz *

İnternet sitemizde çalan fon müziği için Sayın Mehmet Ali VURAL’a teşekkür ederiz.